När du använder vår hemsida lagrar vi vissa personuppgifter. Främst för att underlätta för dig och för att ge statistik till oss.

Vi finns nära dig för att göra skillnad i din vardag.

Rosengård i våra hjärtan. Låt Sofia, Nivine, Miroslav och Petra visa dig runt i kvarteren och hör dem berätta vad de tycker är allra bäst med Rosengård.

“Det händer något positivt hela tiden. Det vibrerar.”
Sofia Bosocial samordnare
“Att jag får vara med och påverka, det är jag stolt över”
Nivine Förvaltningsassistent
“Jag är själv från Rosengård, det känns skönt, man känner sig stolt”
Miroslav Områdesansvarig
“Jag trivs väldigt bra på Zlatan Court. Här kan skapas fler drömmar”
Petra VD
Sofia
Nivine
Miroslav
Petra
16 talade språk
28 anställda
43% kvinnor
57% män
Vision

Ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över.

Mission

Vi finns till för våra boende, för Rosengård och för Malmö. I den ordningen. Vi vill driva en stadsutveckling som alla har nytta av. Tillsammans förnyar vi Rosengård så att fler kan och vill bo, jobba och vara här. 

Petra Sörling
VD, Rosengård
Fastigheter

När du kommer till Rosengård för första gången slås du av hur grönt det är. Rosengård är den grönaste delen av Malmö,och det är kvaliteter som vi tänker ta vara på.

Vår årsredovisning

Vi ägs till lika delar (25%) av Fastighets AB Balder, Heimstaden AB, MKB Fastighets AB och Victoriahem AB.